Als er één land in opkomst is, dan is het wel China. De economie groeit er gigantisch snel en dus wordt ook de invloed van het land steeds groter. Bijgevolg worden de banden tussen dit land en de westerse wereld ook steeds groter, waardoor ook de Chinese taal (het Mandarijns) voor ons van steeds groter belang wordt.

Echter is deze taal nog niet zo gemakkelijk. Je kent immers vast wel de Chinese tekens, die in de verste verte niet op die van ons lijken. Waar we ons in talen als het Frans en het Duits dan vaak ook nog wel een beetje kunnen redden, is dat bij het Chinees vaak uitgesloten, zonder een gedegen studie. Vandaar dat Chinese vertalers veel gevraagd worden.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je een vertaler Chinees in wilt huren. Het meest waarschijnlijke is dat je een tekst van het Vlaams in het Chinees over moet zetten, iets wat een vertaler zo voor jou doet. Hier kan het gaan om een ‘gewone’ tekst, als wel om een ‘officiële’ tekst. Die laatste soort teksten kunnen alleen door iemand die bevoegd is, oftewel een beëdigd vertaler is, omgezet worden, daar er vakinhoudelijke kennis voor nodig is. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn omdat er juridische aspecten inzitten die natuurlijk niet fout overgenomen mogen worden. Naast het vertalen van teksten kan een Chinees vertaler ook simpelweg gesproken taal omzetten, zodat het mogelijk wordt om te communiceren met het Chinees als moedertaal. In dat geval spreken we van een tolk.

Een vertaler Chinees is relatief duur

Eén van de factoren die bepaalt hoe duur een vertaler is, is het verband tussen vraag en aanbod van vertalers in die specifieke taal. Omdat het Chinees dus steeds meer gevraagd wordt en slechts weinigen het beheersen, mag gesteld worden dat een vertaler Chinees vrij prijzig is. De prijzen voor een vertaler liggen normaal gesproken tussen 7 cent per woord en 25 cent per woord. Vertalers van het Chinees vragen regelmatig dat maximum.

Wat betreft het aantal inwoners van China zou het Chinees de meest gesproken taal in de wereld moeten zijn. Deels is dat ook zo maar het Chinees kent zoveel varianten dat er eigenlijk niet van een echte Chinese taal kan worden gesproken. Veel verschillende bevolkingsgroepen in China kunnen elkaar niet verstaan door het verschil in dialecten. Daarnaast is het Chinees door het schrift ook nog eens een erg ingewikkelde taal. Dat maakt het vertalen van bedrijfsteksten in het Chinees een echte uitdaging.

De economische groei in China

De ongelooflijke groei van de Chinese economie heeft gezorgd voor meer welvaart. Dat heeft weer als gevolg dat er steeds meer buitenlandse producten in China verkrijgbaar zijn. Het vertalen van de bedrijfsteksten in het Chinees heeft een vlucht genomen de laatste jaren. Hoe meer bedrijven het aandurven om hun producten in China te verkopen hoe meer vertalingen nodig zijn.

Vertalingen vanuit het Chinees

Misschien nog intenser dan de toename van het aantal westerse producten die in China tegenwoordig verkrijgbaar zijn is de gigantische toename van Chinese producten naar de rest van de wereld. Omdat de kwaliteit steeds beter wordt komt er ook steeds meer financiële ruimte om bedrijfsteksten te vertalen van het Chinees naar andere talen.

Vertalingen in de toekomst

De verkrijgbaarheid van westerse producten in China is vooralsnog beperkt tot de meer welgestelden in dat land. Toch zal door de enorme groei van de Chinese economie de beschikbaarheid van die producten toe gaan nemen onder de andere lagen van de bevolking. Dat veroorzaakt een merkwaardig verschijnsel want door de vele totaal verschillende dialecten is een enkele Chinese vertaling niet voldoende. Bedrijfsteksten zullen dus in meerdere Chinese dialecten moeten worden vertaald. En al die dialecten hebben net als de verschillende talen een culturele achtergrond. Het is de uitdaging van de vertaler om die teksten correct te vertalen.

Het vertalen van Chinese teksten

De Chinese taal wordt door zeer weinig Belgen gesproken. Toch wordt er steeds vaker zaken gedaan of samengewerkt met Chinese bedrijven. Het is hierbij uiterst belangrijk om op de juiste manier met elkaar te communiceren. Niet alleen om de teksten op een goede manier te vertalen, maar ook doordat de culturen erg verschillend van elkaar zijn. Context is hierbij zeer belangrijk om misverstanden te voorkomen. De Chinese vertaler is dan ook in staat om voor de juiste context te zorgen. Hierdoor begrijpen beide partijen elkaar beter en kan er sneller overgegaan worden tot het doen van zaken.

Specifiek gebied

Veel freelance vertalers hebben zich gespecialiseerd op een bepaald vakgebied. Hierdoor kunnen zij zich onderscheiden van elkaar, maar zijn ze ook op de hoogte van de juiste vaktermen die binnen het vakgebied worden gehanteerd. De vertaler is dan ook in staat om dergelijke termen op de juiste manier in te zetten. Een andere specialisatie kan zijn op het gebied van de taal die wordt vertaald. Eén van deze talen is de Chinese taal, een taal die door zeer weinig Belgen wordt beheerst. Om toch met een Chinees bedrijf te kunnen samenwerken ben je al snel aangewezen op een vertaler. Daarnaast kan het ook zijn dat er bepaalde moeilijk te doorgronden teksten moeten worden vertaald, zoals financiële gegevens of juridische teksten. Hierbij is het van groot belang dat naar de context wordt gekeken. Iets waar een professionele vertaler toe in staat is.

Kosten

Wanneer je werkzaam bent binnen een zeer specifiek vakgebied of te maken hebt met een taal die door niet veel mensen wordt gesproken kan het zijn dat de kosten van het vertalen van een tekst hoger liggen. En een klein projectje kan je al zo €65 kosten. Echter moet hierbij niet vergeten worden dat het vertalen van teksten op het eerste gezicht als kostenpost wordt gezien, maar dat er ook veel winst behaald kan worden wanneer je als bedrijf over goed vertaalde teksten beschikt.