Er zijn diverse soorten energie.

1) Kernenergie

Wat is kernenergie precies? Het opwekken van kernenergie is een van de vormen van stroomvoorziening die in Vlaanderen gebruikt wordt om huishoudens van elektriciteit te voorzien. Uit uranium wordt, door middel van vernuftige technologie, op zeer efficiënte wijze een ongelofelijke hoeveelheid hitte opgewekt: het is hetzelfde proces als dat plaatsvindt bij de ontploffing van een atoombom. Die hitte wordt omgezet wordt in energie. Omdat er geen verbranding plaatsvindt, draagt dit proces niet bij aan het broeikaseffect en is het niet erg belastend voor het milieu. Toch treedt er vervuiling op in de vorm van gevaarlijk restafval, dat opgeslagen moet worden. Om die reden wordt kernenergie meestal niet gerekend tot groene energie.

De voor- en nadelen van kernenergie

Kernenergie is in gebruik sinds de jaren ’50, en is vanaf dat moment zeer omstreden. Voorstanders wijzen op de efficiëntie van deze relatief schone en goedkope vorm van stroomopwekking, en pleiten dat de inzet van kernenergie nodig is om de wereld van stroom te blijven voorzien. Tegenstanders zien vooral risico’s bij het verwerken van radioactief restafval, dat eeuwenlang levensbedreigende straling af blijft geven. Daarvoor is geen op dit moment geen goede oplossing: het afval wordt ondergronds opgeslagen, maar blijft daar gevaarlijk. Ook wijzen ze op de mogelijkheid van een ongeluk, wat in het geval van een kerncentrale desastreus uit kan pakken: denk bijvoorbeeld aan de ramp in Tsjernobyl, en in Fukushima in 2011.

Heeft kernenergie nog een toekomst in Mechelen?

Wereldwijd is ongeveer 10 procent van alle stroom opgewekt uit kernenergie. In verschillende landen wordt er verschillend over gedacht. In Amerika, maar ook dichter bij huis in Frankrijk, staan veel kerncentrales. In andere landen is men kritischer. In Duitsland is men bezig met het sluiten van kerncentrales, en ook in België staat men hier vrij sceptisch tegenover. Op dit moment zijn er 2 kerncentrales actief (Doel (4 reactoren) en Tihange (3 reactoren)), waar energie opgewekt wordt en onderzoek wordt gedaan: de bouw van nieuwe centrales is zeer omstreden.

2) Biomassa

Het opwekken van energie is een grote bron van vervuiling. Het verbranden van fossiele brandstoffen zorgt voor veel CO2-uitstoot, maar brengt bovendien roetdeeltjes en fijnstof in de lucht. Mede daarom stimuleert de overheid het opwekken van duurzame, milieuvriendelijke energie. Dat is vaak duurder en moeilijker dan het verbranden van kool of gas, maar vormt op de lange termijn de enige houdbare oplossing. Er zijn veel bronnen van groene stroom: zon, wind, en water bijvoorbeeld. Biomassa is wat minder bekend. Wat houdt biomassa precies in? En is biomassa een duurzaam alternatief op grijze stroom?

De toekomst van biomassa in Mechelen

Door groene stroom af te nemen bij een energieleverancier, stimuleer je direct het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke energiebronnen. Biomassa vormt al ongeveer 5 procent van de totaal opgewekte energie in België. Critici pleiten wel voor een strengere controle en betere regelgeving, die de meer duurzame vormen van bio-energie ondersteunt maar de minder milieubewuste verbranding van biomassa tegengaat. Vooralsnog is de winnaar van dat debat nog niet bepaald. Feit blijft wel dat ook de meer belastende vormen van biomassa een stuk minder schadelijke uitstoot ten gevolge hebben dan fossiele brandstoffen als aardgas, olie en kool.

3) Zonne energie

Stroom wordt als groen gezien wanneer het aan bepaalde eisen voldoet, deze eisen draaien vooral om hoe de stroom opgewekt wordt. Groene stroom moet uit een bron van waterkracht, wind of zonne-energie of biomassa komen. Het moeten dus duurzame bronnen van energie zijn. Eén van de meest duurzame bronnen van stroom is onze zon, daarom is het gebruik van zonnepanelen de afgelopen jaren in populariteit gestegen. Het enige nadeel van zonnepanelen zijn de kosten die eraan verbonden waren, gelukkig herkent de overheid dit en zijn er de recente jaren verschillende maatregelen getroffen die het gebruik van zonnepanelen stimuleren.

Bij de plaatsing van genoeg zonnepanelen is het mogelijk om de benodigde hoeveelheid stroom voor een huishouden geheel via zonne-energie te voorzien. Wanneer een huishouden meer stroom oplevert dan zij daadwerkelijk gebruiken wordt deze stroom doorgestuurd naar het elektriciteitsnet, voor deze stroom kun je een vergoeding krijgen van jouw energieleverancier. Zonnepanelen zijn de toekomst, ze worden beter betaalbaar en passen zelfs goed op elk type woning. Het is daarom niet vreemd dat veel mensen de overstap maken, het is een ideale manier om bij te dragen aan het milieu en ook nog eens zelf hier een voordeel uit te halen.

Elektriciteit in Mechelen

Lange tijd werd elektriciteit gezien als een mysterieuze kracht, die slecht begrepen werd door wetenschappers. Pas in de 19e eeuw werd beter begrepen hoe stroom precies werkte, en kon de enorme kracht van elektriciteit plotseling ingezet worden in apparaten en later zelfs in huishoudens. Dat bracht een enorme revolutie teweeg, waar wij nu nog steeds de vruchten van plukken. Elektriciteit raakte steeds meer verweven met ons dagelijks leve. In de huidige maatschappij is toegang tot elektriciteit bijna een primaire levensbehoefte geworden. Zoveel is afhankelijk geworden van elektrische apparaten, dat een leven zonder stoom bijna niet meer voor te stellen is.

We verbruiken steeds meer stroom

Iedereen is constant in de weer met computers en smartphones. Daarvoor is een grote hoeveelheid stroom nodig, die opgewekt wordt in kolencentrales verdeeld over het land. Dat heeft enkele grote nadelen. Ten eerste is de voorraad fossiele brandstoffen, die nu gebruikt worden om energie op te wekken, eindig. Als we op dit tempo doorgaan met het verbranden van kolen, olie en gas, raken de reserves deze eeuw nog op. Ten tweede is deze manier van stroomopwekking zeer schadelijk voor het milieu. Energiecentrales stoten bijvoorbeeld extreem veel CO2 uit, wat via het broeikaseffect een merkbare negatieve invloed heeft op het wereldklimaat.

Hoe kunnen we iedereen van energie blijven voorzien?

De vraag naar elektriciteit neemt alleen maar toe. De grote vraag is dus: hoe kunnen we blijven zorgen dat er ook over vijftig jaar voor iedereen genoeg stroom is? Een van de mogelijkheden is het bouwen van meer kerncentrales. Het opwekken van kernenergie is relatief efficiënt en heeft geen CO2-uitstoot tot gevolg, maar heeft wel andere bezwaren. Kernafval is hardnekkig en gevaarlijk, en het risico van een kernramp (zoals in Tsjernobyl) is afschrikwekkend. De andere, betere optie is om te investeren in groene energie uit onuitputtelijke bronnen. Het opwekken van zonne-, wind- en waterkracht-energie wordt steeds efficiënter en goedkoper. Zo kunnen we de iedereen veilig en gemakkelijk van elektriciteit blijven voorzien.