Het Groenboek: 15 voorstellen voor een beter Justitie

“Justitie moet bereid zijn om een einde te maken aan haar gebrekkige organisatie en aan een soms te autonoom denken en handelen.”
Zo staat het er in het “Groenboek: 15 voorstellen voor een betere justitie.”
En men gaat noch verder!
 
“Justitie zal moeten aanvaarden dat het meer centraal wordt aangestuurd en dat de individuele rechter en parketmagistraat zich in dat centrale beleid moet inschrijven.”
Het lijkt alsof hier en daar muren beginnen te bewegen. De eerste scheuren zijn reeds zichtbaar.
“Justitie moet bereid zijn een dialoog aan te gaan met alle juridische partners. Die dialoog wil de krijtlijnen uitzetten voor een betere justitie.”
Het oude bastion breekt open.
 
Men geeft zelfs toe: “Dit initiatief kan als uniek en als baanbrekend worden omschreven.” Om te beseffen: “Het komt er nu op aan dit initiatief verder te zetten en uit te bouwen  voor de burger”.
 
Meer dan twee jaar, zijn al zo’n 1000 mensen uit de gehele keten van justitie met elkaar in gesprek gegaan. Men heeft mekaar bevraagd, uitgedaagd, soms de rug toe gekeerd (want “Zo erg kan het toch niet zijn bij justitie?”), maar uiteindelijk heeft men de moed getoond over het eigen gelijk heen te stappen en mekaar te vinden in een toekomst visie.
 
Twee jaar heeft dat geduurd en nu ligt er het eindresultaat: Het “Groenboek:15 voorstellen voor een betere justitie.”
 
Op 23 mei aanstaande wordt het aangeboden aan de minister van justitie.
Het eerste tastbare, hopelijk duurzame effect van het OP.RECHT.MECHELEN.-festival.
 
Justitie mag trots zijn op haar werk. Dit Groenboek is inderdaad uniek en baanbrekend.